Prestige Hotel

 

PRESTIGE HOTEL


Po gjate periudhes se mesiperme jane kryer punimet per rikonstruksionin e plote dhe zgjerimin e bar “Prestige”, i cili ndodhet në rrugen Panorama, (mbrapa Shkollës Harry Fultz ) Tiranë.
 
pre2
pre7
pre5
pre4
pre3
pre10
pre11