Prestige Restorant

 

PRESTIGE RESTORANT


Po gjate periudhes se mesiperme jane kryer punimet per rikonstruksionin e plote dhe zgjerimin e bar “Prestige”, i cili ndodhet zonen e ish bllokut ne Tirane.